Аз Консулт 1 ЕООД

Недвижими имоти

Информация:

Фирма “Аз Консулт 1” ЕООД е фирма за недвижими имоти регистрирана през 2009 год. От създаването си тя постоянно разширява своята дейност и в момента посредничи при покупко-продажби и наемане на жилища, офиси, промишлени и търговски обекти, терени за строителство. Квалифицираните брокери на фирмата и отличната информационна база гарантират бързи и качествени услуги. Компетентното юридическо обслужване осигурява защита от недобросъвестни контрагенти и предпазва клиентите ни от стъпки, които не са съобразени изцяло с действащите законови разпоредби. Важно направление в дейността на дружеството са консултантските услуги в сферата на недвижимите имоти.

Основните направелния на фирмата са:

Прединвестиционни проучвания: проучвания на недвижими имоти относно реализацията на инвестиционни намерения за извършване на строителство /покупко-продажби, включително становище за съответствие с инвестиционното намерение на възложителя и прогнозна стойност на инвестицията. Проучването съдържа следните показатели:
– предвиждания на действащи устройствени планове по смисъла на Закона за устройство на територията /Общ устройствен план; Подробен устройствен план/;
– предвиждания на регулационен план;
– възможности за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура /вкл. алтернативни варианти и прогнозна стойност;
– имотен/търговски регистър;
– задължения към държавни, общински и обществени организации;
– параметри на застрояване, съобразно действащи устройствени планове.

Подготовка на документи за ипотечен и потребителски кредит:
– окомплектоване на необходим набор от документи от държавни, общински и обществени организации, изискуеми от банковата институция;

Посредничество при покупко–продажба/наеми на недвижими имоти:
– сравнителен анализ между характеристики на недвижими имоти и инвестиционното намерение на клиента;
– окомплектоване на необходими документи за изповядване на нотариално производство;
– отразяване промяната на собствеността в съответните общински, държавни и обществени организации.

Управление на имоти – фирмата може да извършва от ваше име плащане на различни задължения и такси към различни институции, плащане на данъци, представителство при наем, поддръжка на имуществото и други.

Промяна предназначението на земеделски земи:
– промяна предназначението на Вашия имот съобразно инвестиционното намерение на възложителя/предвиждания на Общ устройствен план на съответната община.

Разрешения за строеж:
– анализ за съответствие на инвестиционно намерение с градоустройствена основа;
– посредничество при изготвяне на инвестиционни проекти;
– окомплектоване на необходима документация за издаване на разрешение за строеж съобразено с нормите на глава VIII, раздел III от ЗУТ.

Съгласувания с институции:
– съгласуване на инвестиционни намерения със специализирани контролни органи /държавни и общински/;
– съгласувания с експлоатационни дружества.

Удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория:
– окомплектоване на необходими документи за законосъобразно започване на строежа;
– комуникация между участниците в строителния процес;
– окомплектоване на необходимата техническа документация за извършени СМР;
– окомплектоване на изискуема документация за въвеждане в експлоатация.

Удостоверения за заварен строеж и търпим строеж:
– анализ за наличие/липса на необходими законови предпоставки;
– окомплектоване на необходима документация.

Подготовка на документи за нотариален акт:
– подготовка на проект за нотариален акт;
– окомплектоване на необходими документи за изповядване на нотариално производство.

Прекратяване на съсобственост:
– доброволна делба;
– регулационни сметки.

Служба по вписванията:
– Търговски регистър – справки, вписвания, заличаване;
– Имотен регистър – справки, вписвания, заличаване;
– Вписване на актове съгласно чл. 4 от Правилника за вписванията.

Кадастър – можем да ви снабдим с необходимите документи относно делба на вашия имот или сграда, да подадем документи за скица на вашия имот. Издаване на Удостоверение по чл. 54 от ЗКИР, нанасяне на обекти в кадастралните карти, трасиране на граници на недвижим имот и други.

Консултации по закона за етажната собственост – фирмата може да извършва консултиране относно възникнали спорове и въпроси свързани с етажната Ви собственост.

При възникнали въпроси по някоя от гореизброените дейности бихме могли да разясним конкретното питане и ще направим всичко необходимо и зависещо от нас за да може заедно да достигнем до резултат които Ви удовлетворява.

Работно време

Понеделник от 08:30 до 19:00ч.
Вторник от 08:30 до 19:00ч.
Сряда от 08:30 до 19:00ч.
Четвъртък от 08:30 до 19:00ч.
Петък от 08:30 до 19:00ч.
Събота от 11:00 до 15:00ч.
Неделя – почивен ден.

Контакти

azconsult@abv.bg

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *