Счетоводна кантора – Стоилови Консулт

Счетоводно обслужване – гр. София и гр. Перник

Информация:

Счетоводна кантора – Стоилови Консулт е основана през 1997 с предмет на дейност организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството. С натрупания опит, който имаме в областта на счетоводството, ние гарантираме на нашите клиенти и бъдещи партньори спокойствие и сигурност при подаване на документи в срокове, установени от действащата нормативна уредба в Република България.

Пълно счетоводно обслужване:
– Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност;
– Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи;
– Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки – декларации по ЗДДС и данни на магнитен носител;
– Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платнежни документи за разплащания с бюджета;
– Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активи;
– Обработка на данните със счетоводен продукт, с възможност за обмяна на информация по електронен път.

Годишно счетоводно приключване:
– Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети;
– Изготвяне и представяне на консолидирани годишни финансови отчети;
– Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ и ЗКПО;
– Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт.

Трз и личен състав:
– Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори;
– Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки;
– Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски;
– Изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета;
– Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ;
– Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж.

Административни услуги:
– On-line банкиране;
– Подаване на документи към различни институции;
– Издаване на актуални състояния;
– Издаване на документи за наличие или липса на данъчни задължения;
– Деклариране на получени заеми пред БНБ;
– Преводи, регистрации и пререгистрации и други;
– Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата по желание на клиента;
– Изготвяне на договори и други документи;
– Събиране на документи от офиса на клиента.

Консултантски услуги:
– Всички консултации са безплатни при сключен договор за счетоводно обслужване;
– Консултация за данъчно планиране на дейността;
– Консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
– Консултации отностно легално оптимизиране на данъците;
– Консултации по спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
– Консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
– Консултации по валутното законодателство;
– Консултации по изисквания на ХЕИ и ДВСК;
– Консултиране и съдействие при регистриране на компания;
– Консултации във връзка с формата на наемане на персонала;
– Консултации относно измененията на законовата и нормативна база.

Данъчна защита:
– Следене на нормативни срокове за данъци и декларации;
– Подготовка на платежни нареждания за данъци;
– Подготовка на данъчни справки и уведомления;
– Изготвяне, представяне и защита на данъчни декларации, годишни финансови отчети и друга информация пред данъчната администрация;
– Провеждане на необходимите проверки с органи на данъчната администрация във връзка с проверки – общи, тематични и насрещни;
– Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и НЗОК.

Регистрации:
– Първоначална регистрация на фирми в Агенция по вписванията;
– Регистрация по ЗДДС;
– Инспекция по труда;
– Агенция по финансово разузнаване;
– Комисия за защита на личните данни;
– Национален осигурителен институт;
– Данъчен Адрес;
– Други.

Работно време

Понеделник от 08:00 до 18:00ч.
Вторник от 08:00 до 18:00ч.
Сряда от 08:00 до 18:00ч.
Четвъртък от 08:00 до 18:00ч.
Петък от 08:00 до 18:00ч.
Събота – почивен ден.
Неделя – почивен ден.

Контакти

office@1success-business.com

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *