Симплекс Сълушънс ЕООД

Изграждане на газови, отоплителни, климатични и соларни инсталации на битови и промишлени сгради, строителство и проектиране.

Информация:

Симплекс Сълушънс ЕООД е инженерингова компания , предлагаща множество технологични решения в областта на строителството и довършителните дейности на различни по тип сгради и обекти.

Основни дейности на фирмата са:
– Изграждане на вътрешни сградни тръбни инсталации: газопроводи, водопроводи и канализационни системи и други;
– Изграждане на климатични и отоплителни инсталации на битови, обществени, търговски и промишлени сгради: системи за подово отопление, системи за централна климатизация (VRV, VRF), термопомпи , студо-охлаждащи агрегати (чилъри), мултислит системи и други;
– Изграждане на вентилационни инсталации на битови, обществени и промишлени сгради: вентилационни системи на кухни, гаражи, търговски обекти и други;
– Изграждане на соларни инсталации за БГВ на битови, обществени и промишлени сгради;
– Доставка, монтаж и пуск на газови подови и стенни котли;
– Изграждане на електрически отопления за тръбопроводи, пешеходни зони и други;
– Доставка и монтаж на помпи и помпени групи за битово и промишлено водоснабдяване, отпадни води, климатични и отоплителни инсталации и др.

Фирмата е основен Партньор на:
– РОБЕРТ БОШ ЕООД- ТЕРМОТЕХИКА: газови котли, термопомпи и соларни колектори;
– ВИСМАН ЕООД: газови котли, термопомпи и соларни колектори;
– АХИ КЕРИЪР ЕЙЧВАК БЪЛГАРИЯ ЕООД: VRF системи, мултисплит системи, термопомпи, студоохлаждащи агрегати, рекуператори;
– ВИЛО БЪЛГАРИЯ ЕООД: помпи и помпени групи за битово и промишлено водоснабдяване, помпи за отпадни води, помпи за отоплителни и климатични системи.

Симплекс Сълушънс ЕООД е строителна компания специализирана в изграждане, гаранционна и извън гаранционна поддръжка на различни по тип строителни обекти , съоръжения и инсталации. Дружеството е регистрирано 2015г. със Собственик и Управител дипломиран строителен инженер
Сияна Илиева. През 2017 г. дружеството е регистрирано в Камара на строителите в България, като строителна компания притежаваща сертификат за изграждане и изпълнение на обекти от I-ва група, IV-та и V-та категория.

Компанията притежава екип от специалисти и Партньори, което ни позволява да предоставяме широк спектър от услуги, чрез което имаме възможност успешно да изградим всеки обект от начало до край, постигайки високо качество и кратки срокове на изпълнение.
Част от услугите, които фирмата предоставя са: всички видове довършителни работи, сухо строителство, изграждане на водоснабдителни и канализационни системи , отоплителни, климатични и вентилационни инсталации, инсталации за газоснабдяване, изграждане на осветителни уредби, изграждане на електро инсталации за ниско и високо напрежение, системи за контрол на достъп, слаботокови инсталации, видеонаблюдение, системи за комуникация, противопожарни и пожароизвестителни
системи.

Основни принципи в нашата работа за постигане на високи резултати са: технологично спазване на техническите спецификации и изисквания при всеки строителен процес проце, влагане на висококачествени материали, доставка и инсталиране на оборудване само от утвърдени и сертифицирани производители, поддръжка на висококвалифициран екип от служители.

Изпълнени значими обекти:
– Офис Варна “Software Group” – довършително-ремонтни работи;
– Детски център “Капела Плей” – Търговски център “Бургас Плаза” – Главен изпълнител;
– Офис “Piraeus Bank” – Търговски център “Варна Тауърс” – довършително-ремонтни работи;
– Офис Варна “Овергаз” – довършително-ремонтни работи;
– Заведение “Starbucks” Варна – Главен изпълнител;
– Заведение “Starbucks” – Търговски център “Пловедив Плаза” – ОВК инсталации и довършителни работи;
– Жилищна сграда гр.Варна ул. Гоце Делчев /ул.Отец Паисий – системи пожарогасене, системи газоснабдяване, системи климатизация и отопление, довършителни работи, монтаж санитарно оборудване;
– Професионален квалификационен център за готвачи и корабен персонал “Sea Chefs” – гр.Варна – Главен изпълнител и др.

Simplex Solutions is a technical support company. We are a official service Partner of Bosch Thermotechnik and Viessman.

Работно време

Понеделник от 08:30 до 17:00ч.
Вторник от 08:30 до 17:00ч.
Сряда от 08:30 до 17:00ч.
Четвъртък от 08:30 до 17:00ч.
Петък от 08:30 до 17:00ч.
Събота – почивен ден.
Неделя – почивен ден.

Контакти

simplexood@gmail.com

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *