Геология и геотехника 1 ООД

Геоложки и инженерногеоложки проучвания

Информация:

Фирмата има основен предмет на дейност извършването на геоложки, инженерногеоложки, хидрогеоложки, геотехнически геофизични проучвания за сгради и съоръжения, консултации, изработване на работни проекти, изготвяне на документация за откриване на процедура за концесия, ОВОС на нови и действащи находища и извършване на строителство за укрепване на свлачища, слаби терени и фундаменти; изграждане на кладенци и дренажи, геоекологични оценки и вреди от замърсявания; проучвания за сметища, депа за опасни отпадъци; сеизмични оценки и райониране; минно-технически проучвания и проекти за въгледобива и рудодобива, производство на специализирана апаратура.

Професионалната квалификация на сътрудниците на фирмата се осигурява от високо квалифицирани и опитни дипломирани инженери и магистри по геология, инженерна геология, хидрогеология и сондиране, геотехника, строителни конструкции, пътно и хидротехническо строителство. Водещите специалисти на Фирмата са специализирали в различни университети и научни институции:

– Висше техническо училище, Равенсбург, Германия;
– Съндерландски университет, Съндерланд, Обединено Кралство;
– Минна академия, Париж, Франция;
– Институт по сеизмология, Ташкент, Узбекистан;
– Технологически институт, Солун, Гърция;
– Московски държавен университет, Москва, Русия.

Като приемник на Геоложки проучвания – гр. Ямбол, в дългогодишната си практика, фирмата е развила три основни направления в своята дейност.

1. Укрепване на свлачища и строителни площадки.
В дългогодишната си практика фирмата е проучвала повече от 30 активни свлачища в населени места и линейни пътни обекти и над 100 строителни и сметищни площадки. По-важните от тях са в районите на общините и градовете София, Варна и Североизточното крайбрежие, Бургас, В. Търново, Котел, Бобов дол, Роман, Чирпан, Елена, Антоново, Търговище, Ардино, Джебел, Севлиево, Кюстендил, Гоце Делчев, граничните пунктове по южната ни граница с Гърция и Турция и др.
За повечето от проучваните свлачища фирмата е изготвила и изпълнили работни проекти за укрепване предвиждащи стабилизиращи пилотни системи от сондажни пилоти с диаметри ф350-500 мм с оставащи обсадни тръби, комбинирани с подземни и повърхностни дренажи.
Специалистите от фирмата са работили върху инжнерногеоложки, хидрогеоложки, минно-технически и стабилитетни проучвания и анализи в минни и руднични условия на Мини Бобов дол, Марица Изток, Елаците и др.

2. Геоекологични и сеизмични оценки.
Фирмата е разработила методики за оценка на геоложката опасност и мониторинг на опасни геоложки процеси Тя е извършвала проучвания на басейните за отпадни продукти на “Нефтохим”-Бургас и “Плама”-Плевен, както и на площадките за сметища на гр. Севлиево, гр. Перник и др.
Фирмата е работила върху сеизмичното райониране на градовете Благоевград, Перник и Провадия, по статичната и сеизмична устойчивост на площадката на паметниците на културата Рилския Манастир, Мадарския конник, Преображенския манастир.

3. Геоложки проучвания.
Фирмата има богат опит в проучването и въвеждането в ексллоатациа на кариери за пясък, трошен камък, строитилни материали и въглища. Разполагаме със необходимата тхника, оборудване и специалисти за следните дейности:
– Консултиране и оценка на нови терени и недействащи находища;
– Оформяне на документите за искане на разрешение за търсене и проучване;
– Проучване на полезни изкопаеми – строителни материали, въглища и др.;
– Изготвяне на окончателен геоложки доклад със изчисление на запасите;
– Изготвяне на документация за откриване на процедура за предоставяне на концесия включваща – социална, правна, икономическа и екологична обосновки; работна програма и план за разработване;
– ОВОС на нови и действащи находища.

Международно сътрудничество
Фирмата е работила с Texaco Oil – USA по геотехнически изследвания на Черноморския шелф, Mott Macdonald – UK по предварителни проучвания за болница Токуда в София, Mitsubishi-Penta Ocean/Pacific Consulting International – Japan по геотехнически проучвания за разширение на пристанище Бургас, RRI – Germany и Консорциум Scott-Wilson (UK), Iberinsa(Spain), Flint&Neil (UK) по геотехнически изследвания на площадката за втори мост на р. Дунав; ILF – Germany по нефтопровода Бургас-Александропулис; MAK-Admak KV – Kuwait по разширение на Летище София.

Основните ни възложители са:
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
• Главно управление на пътищата;
• Постоянна комисия за защита на населението от бедствия и аварии;
• Министерство на околната среда и водите;
• Министерство на културата;
• Доуш Еко – ГД;
• Диана Комерс – 1 ЕООД;
• Път Проект ЕООД;
• Община Габрово;
• Трансминерал-ГТМ ЕООД-София;
• БАЛКАНИ-ЛК ЕООД – НЕФТОХИМ – Бургас;
• ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД;
• Община Елена;
• АКТИВ ООД.

Работно време

Понеделник от 10:00 до 19:00ч.
Вторник от 10:00 до 19:00ч.
Сряда от 10:00 до 19:00ч.
Четвъртък от 10:00 до 19:00ч.
Петък от 10:00 до 19:00ч.
Събота от 10:00 до 14:00ч.
Неделя – почивен ден.

Контакти

georgiev_geolgeot@abv.bg

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *