ИТС Ивона ЕООД

Механично обработване на черни метали

Информация:

ИТС-Ивона ЕООД малко предприятие със седалище и адрес на управление град Стара Загора. Основната му дейност е механично обработване на черни метали и производство на машинни части и елементи. Предприятието е създадено през година и от тогава до сега е преминало през различни етапи на развитие характеризиращи се с разширяване на производството и подобряване на материалнта база. Крайните продуктите реализиеани в резултат на пройзводсвенната дейност респондират изцяло на нуждите и изискванията на клиентите. Производството на крайния продукт преминва през няколко технологични етапа който на кратко могат да бъдат описани както следва: технологичен анализ и оценка на желания продукт, определяне на цели при постигане на крайния резултат, осигуряване на необходимите ресусрси за реализирането им, производствен процес, финална проверка и оценка на крайни резултат. Разработването и в последствие успешното финализиране на настоящия проект имат за цел да задоволят необходимостта на предприятието от ново високотелнологично обурудване което ще улесни производствения процес, резпективно ще увеличи производителността и ще повиши многократно качеството на продукцията.

Дейността на дружеството започва през 2000 година с фирма Генко Каляшев-Ивона ЕТ. Първоначалната дейност на предприятието е производство на куфражни форми, закладни части и елементи за напрегателна техника. Продукцията е била предназначена за ЗКС Боруй, Стойинжект София, Мострой София и др.

През 2002 година фирмата стъпя на външния пазар като подписва договор с ICG industrie consulting graber Германия. В последствие кооперацията с Германия се специализира в следните направления: механични конструкции за машини за полагане на кабели, приспособления и елементи към тях и възли за строителни машини.

През декември 2005 година дейността на ЕТ Генко Каляшев-ивона се прехвърля в ИТС Ивона ЕООД която на практика изкупува всички негови активи и пасави. От 01.2006 до сега обема на фирма ИТС- Ивона основно се формира от износ за Германия като работи директно с фирми Якоб Талер и Лудвиг Бергман. Дейността на фирмата започва със сградаи машини под наем. Към 2002 година фирмата вече разполага със собственни: 6 универсални струга, 4 универсални фрези, гилотина, абкант, радиал, 3 броя колонни бормашини и заваръчна техника. През 2005 година е закупено и производственното хале. През следващите години продължава последователно обогатяване на материалната база със закупуването на лентоотрезни машини абкант, гилотина, закупуването на дворно място, машина за лазерно рязане и подмяна на кранови съоръжения.

ИТС Ивона EOOД предлага цялостни решения по индивидуални изисквания, както на ниво изготвяне на конструктивни решения, така и при технологичното изпълнение, сервиз и поддръжка:
– Газово, лазерно, плазмено и гилотинно рязане;
-Листоогъване;
-Механична обработка с универсални и ЦПУ машини;
-Заваряване на детайли и конструкции;
-Монтаж на детайли и конструкции;
-Сервиз и подръжка.

Работно време

Понеделник от 09:00 до 17:00ч.
Вторник от 09:00 до 17:00ч.
Сряда от 09:00 до 17:00ч.
Четвъртък от 09:00 до 17:00ч.
Петък от 09:00 до 17:00ч.
Събота – почивен ден.
Неделя – почивен ден.

Контакти

office@itsivona.com

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *