Вива Метал ООД

Изкупуване на черни и цветни метали

Информация:

Фирмата разполага с две бази в град Радомир. Площадката находаяща се в промишлена зона Червена могила гр. Радомир разполага със закрито хале, има изграден и каломаслоуловител.

“Вива-Метал” ООД извършва дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали, метални опаковки, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори, отработени масла, опаковки и други неопасни отпадъци.

На площадките са обособени контролно-пропусквателен пункт и зони за събиране и съхраняване на отпадъци, които са обозначени със съответните кодове и наименования на съхраняваните отпадъци:
– зона за съхраняване на черни и цветни метали;
– зона за отпадъци от електрическо и електронно оборудване;
– зона за оловни акумулаторни батерии и др.;
– зона за измерване на отпадъци, оборудвана с измервателно устройство;
– зона за третиране на отпадъци;
– зона за престой на автмобили за товаро-разтоварни дейности.

Има въведена компютърна информационна система. Осигурено е 24-часово видеонаблюдение.

Друго направление в дейността на “Вива – Метал” ООД е есенно-зимно и лятно поддържане и почистване на пътища, тротоари, площади, паркове и други площи, предназначени за общо ползване. Дружеството разполага със специализирана снегопочистваща техника.

Вива – метал ООД извършва:
– машинно снегопочистване; снегопочистване и обработване с препарати срещу замръзване; снегопочистване и опесъчаване; снегопочистване и извозване на събрания сняг.

Своевременното снегопочистване осигурява спокойствие и комфорт през зимния период.

Работно време

Понеделник от 08:00 до 18:30ч.
Вторник от 08:00 до 18:30ч.
Сряда от 08:00 до 18:30ч.
Четвъртък от 08:00 до 18:30ч.
Петък от 08:00 до 18:30ч.
Събота – почивен ден.
Неделя – почивен ден.

Контакти

viva.metal@abv.bg

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *