Психея – Консулт

Център за психично здраве

Информация:

Психолог и психотерапевт в център за психично здраве Психея Консулт. Понякога, с всичките си възходи и падения, животът може да се почувства като влакче в увеселителен парк. Ние хората като цяло сме емоционални същества и често изпитваме чувства, като щастие, гняв, тъга или страх и тези емоции са онази естествена част, която ни прави хора.

Понякога обаче тези емоции – особено негативните – могат да бъдат унищожителни и да поемат свой собствен живот и контрол над личността ни. В такива моменти професионалната помощ, като психологическите консултации и/или психотерапията могат да окажат силна подкрепа за преодоляване на емоционалната криза и разрешаването на сложните житейски ситуации, които са я предизвикали.

Въпреки че понятията консултация с психолог и психотерапевт често се използват взаимнозаменяемо, има разлика между психотерапията и психологичното консултиране.

Консултирането се фокусира върху специфични въпроси и е предназначено да помогне на човек да се справи с конкретен проблем. Терминът “психологично консултиране” обикновено се използва за описване на сравнително кратко лечение, което е фокусирано най-вече върху поведението и е насочено предимно към специфичен симптом или проблемна ситуация и насърчава осъзнаването и́ и разпознаването на ресурсите за справяне с нея.

Фокусът може да бъде върху решаването на проблеми или върху изучаването на специфични техники за справяне или избягване на проблемни области. Консултациите с психолог обикновено се фокусират върху това, което се случва с вас в настоящето. Това може да са затруднения на работното място или в дома, различни специфични травмиращи събития, като прекъсване или загуба на работа, проблеми на развитието, загуба на близък, по-голям стрес, отколкото обикновено и др.

Психологическото консултиране е насочено към решаване на специфични проблеми, вземане на решения, справяне с кризата, подобряване на взаимоотношенията, насърчаване и развитие на лична информираност. Работата е насочена към чувствата, мислите, възприятията в конкретната ситуация и проблем и подпомага лечението на хора с различни емоционални, поведенчески и социални проблеми или разстройства.

Консултациите с психолог обикновено имат по-кратка продължителност, в рамките 6 до 8 сесии и рядко повече от 3 месеца.

Психотерапията от своя страна е по-дългосрочна от консултирането и се фокусира върху по-широк кръг въпроси. Тя насочва вниманието върху намирането на хронични физически и емоционални проблеми. Фокусът и́ е върху мисловните процеси на клиента и начина на неговото съществуване в света и не само върху специфични проблеми. Основният принцип е, че моделите на мислене и поведение на човек влияят върху начина, по който той взаимодейства със света. Психотерапията се занимава с дълбоките, несъзнателни, дългогодишни личностни и поведенчески проблеми и модели на функциониране на отделния човек.

Психотерапията е свързана с радикална, всеобхватна промяна на личността, която се предполага да бъде много по-здрава от симптоматичните и временни промени, които се постигат при психологичното консултиране. При съществуването на някаква форма на психично заболяване, като депресия, биполярно разстройство, шизофрения или тревожно разстройство, психотерапията подпомага разбирането, за това как най-добре да се разбере болестта и как човек да се справи с нейните симптоми следвайки медицинските препоръки.

Консултацията с психолог и психотерапията са два подхода, които се допълват и работят заедно за навременно диагностициране, предотвратяване и лечение на психични проблеми и разстройства. И двата подхода са ангажирани с това да помагат на хората да останат емоционално балансирани и психично здрави.

Работно време

Понеделник от 09:00 до 17:00ч.
Вторник от 09:00 до 17:00ч.
Сряда от 09:00 до 17:00ч.
Четвъртък от 09:00 до 17:00ч.
Петък от 09:00 до 17:00ч.
Събота – почивен ден.
Неделя – почивен ден.

Контакти

psyheaconsult@abv.bg

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *