Проф. Снежана Тишева

Специалист – вътрешни болести и кардиология

Информация:

Проф. Тишева завършва медицина в Медицински университет гр. Плевен. Своята тясна специалност придобива няколко години по-късно в Медицинска Академия – гр. София. През 2005 г. придобива Научна степен “Доктор на науките” при Висша атестационна комисия – гр. София, а на следващата година придобива и Научно звание “Доцент по кардиология”. На 12.06.2012 г. придобива Научна степен “Доктор на медицинските науки” от Медицински университет – гр. Плевен.

През 2007 г. Проф. Тишева получава наградата “Медик на годината” от Регионалната лекарска колегия в гр. Плевен. Тя е носител и на “Награда на името на Д-р Атанас Москов” за научна продукция от Дружеството на кардиолозите в България.

Образование и квалификация:
Медицина, ВМИ – Плевен (1983)
Специалност “Вътрешни болести”, МА – София (1990)
Специалност “Кардиология”, Мед. Академия – София (1992)
Научна степен “Доктор на науките”, ВАК – София (2005).
Научно звание “Доцент по кардиология”, ВАК – София (2006)

Професионален опит:
Ръководител Катедра “Кардиология, пулмология и ендокринология” (2009) и понастоящем
Началник Клиника по кардиология и ревматология (2007) и понастоящем
Доцент в Клиника по кардиология и ревматология (2006)
Главен асистент (1992 – 2006)
Старши асистент (1990 – 1992)
Асистент в Клиника по кардиология и ревматология (1984 – 1990)

Научни интереси:
164 научни публикации в областта на:
хипертензиологията
имунологията при сърдечно-съдовата патология
сърдечна недостатъчност
исхемична болест на сърцето
превантивна кардиология в Клиника по кардиология и ревматология.
Ръководител на 10 специализанта по кардиология
Ръководител на 5 докторанта по кардиология, от които 3 защитили дисертации
Участник в 11 научни журита по кардиология в МУ-София и МУ-Варна
Председател на 4 научни журита към МУ – Плевен
Ръководител на 5 научни проекта , три от които приключили успешно.
Членство в научни и обществени организации:

Дружеството на кардиолозите в България, на УС на ДКБ.
Българска лига по хипертонии, на УС на БЛХ
Редакцинна колегия на сп. “Българска кардиология”
ESC, FESC, работната група АСС в ESC, сертифициран европейски хипертензиолог.

Награди:
Награда на името на д-р Атанас Москов за научна продукция от ДКБ-2002 г.
Медик на годината – РЛК – Плевен 2007 г.

Работно време

С предварително записване на часове

Контакти

doctisheva@abv.bg

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *