Проф. Иван Стоянов Александров

Психолог и психотерапевт

Информация:

Проф. Иван Александров е доцент и доктор по психология. Завършва психология в ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. На 26 години печели награда от Националното младежко изложение за изобретения и иновации 2004 и „Асоциация България”. През 2008 г. придобива образователна и научна степен “доктор” присъдена от Висшата атестационна комисия. Води лекционни курсове като хоноруван преподавател към Технически университет – Варна и студентски стажове към ВСУ “Ч. Храбър” – Варна. Работил е като консултант и експерт към ВМА/МБАЛ – Варна, ВМА – София и Министерство на отбраната.

От 2010 г. работи като клиничен психолог в Първа клиника по Психиатрия към УМБАЛ “Св.Марина” ЕАД, а от 2011 г. е избран за главен асистент в катедра “Психиатрия и медицинска психология”. През 2015 г. е избран за доцент по специалност “Медицинска психология” към МУ-Варна. В същата година е избран и за ръководител катедра “Здравни грижи” във филиала на МУ-Варна в гр. Сливен. Проявява научни интереси в областите – психология на личността, медицинска психология, обща и клинична психология.

Практическата му насоченост е в направленията свързани с психологическата диагностика, консултирането, психологическите измервания, методиката на научните изследвания и статистиката. Управителният съвет и секретар на дружеството на психолозите в България – клон Варна.

Автор е и участник в над 60 научни изследвания касаещи личностното функциониране, тревожността, мотивацията, стреса и средовите условия. Сред авторите е на 2 учебника – по медицинска психология и психиатрия. Заявил е проект на дисертационен труд за присъждане на научна степен – доктор на психологическите науки на тема – “Детерминанти на личностното функциониране в процеса на лечение в болнична среда”.

Работно време

С предварително записване на часове.

Контакти

i_s_aleksandov@abv.bg

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *