Проф. Д-р Нина Гочева

Специалист – кардиолог

Информация:

През 1991 година защитава дисертация за придобиване на званието “кандидат на медицинските науки” на тема “Възможности на двуразмерната ехокардиография за оценка на сегментната функция на лява камера”. През 1992 година е придобива преподавателска степен “доцент по кардиология” въз основа на 57 научни публикации, доклади на конгреси и симпозиуми.

От 2011 година до момента има 77 научни публикации в наши и международни списания, 78 – публикувани доклади и резюмета от участия в международни конгреси и конференции, 98 публикувани доклади и резюмета от участия в конгреси и конференции в България. Цитиранията в българска и чужда медицинска литература са средно годишно 742, от 2011 година до 2015 година общо цитиранията са 4472. Импакт фактор за 2015г. – 171.47

От 1992 година до 2000 година е научен секретар на Дружеството на кардиолозите в България и ръководи като главен редактор до 2002 година печатния орган на Дружеството сп. “Българска кардиология”. През 2000 година е избрана за fellow на Европейското кардиологично дружество. От 2003 година е член на редакционната колегия на сп. “Българска кардиология”, както и на списание на БЛС “Лекарска практика”. От 2004 година е председател на работна група по фармакотерапия към БКД. От 2004 година до 2008 година е член на управителния съвет на БКД . През 2006 година е избрана за член на управителния съвет на Международното дружество по фармакотерапия. Член на научния комитет на Европейското кардиологично дружество, национален директор по образование в кардиологията – Европейско кардиологично дружество, член на Нюйоркската академия на науките, член на работна група “съдова биология” към Медицински университет – Флорида.

Работно време

С предварително записване на часове

Контакти

ngotcheva@abv.bg

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *