Доц. д-р Маргарита Кътева

Специалист ортопед и хирург

Информация:

Доц. д-р Маргарита Кътева завършва медицина в МУ София през 1983г. От 1983 до 1987г. е завеждащ отделение на Спешна медицинска помощ в Районна болница гр. Елин Пелин. От 1987г. до 2013г. е ординатор в отделение “Хирургия на ръка” в УМБАЛСМ “Н.И.Пирогов”.
От 1991 до 1997г. специализира в Клиника за пластична и реконструктивна хирургия в Мюнхен, Германия при проф. Едгар Бимер.
През 1992г. завършва курс и придобива право по микрохирургия в Клиника за пластична и реконструктивна хирургия в Мюнхен, Германия.
От 2003г. до 2013г. специализира хирургия на периферна нервна система и реконструктивна хирургия на крайниците в Милези център, гр. Виена, Австрия и придобива правоспособност със сертификат за ръковосдтво на център за хирургия на периферната нервна система и реконструктивна хирургия. През 2006г. Доц. д-р Маргарита Кътева успешно преминава през курс и сертификат за перфоративни ламба.
Придобива научна степен Доктор по медицина през 2008г. Дисертационен труд на тема “Спешна реконструкция на травматични дефекти на пръстите на ръката с ретроградни хомодигитални и метакарпални островни ламба”.

Придобива академична длъжност Доцент по научна специалност Ортопедия и травматология през 2011г.
През 2011г. придобива степента “магистър” по Здравен мениджмънт.
2012г. – 2013г. е началник на I-ва травматологична клиника в УМБАЛСМ “Н.П. Пирогов”.
2013г. -сертификат за правоспособност по Хирургия на ръката-България.
2014г.-сертификат за правоспособност по Микросъдова хирургия-България.

През семптеври 2020г. придобива научна академична степен “Професор” по микрохирургия и реконструктивна хирургия, ортопедия и травматология.

Доц. д-р Маргарита Кътева е член на:
– Член на Световното дружество по хирургия на ръката
– Член на Световното дружество по реконструктивна хирургия
– Член на Европейското дружество по хирургия на ръката
– Член на Българското дружество по ортопедия и травматология
– Председател на Българското дружество по хирургия на ръката

Работно време

С предварително записване на часове

Контакти

office@1success-bisiness.com

Адрес

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *