Gold Premium

Facebook Twitter Google-plus www.url-address.com Силвия Владимирова Пашкунова-Христова е главен асистент в клиника Ендокринoлогия-ВМА, родена през 1978 г. в гр. София. От 2004г до сега Д-р Силвия Пашкунова работи във ВМА – София, бул. „Георги Софийски”- като главен асистент на Клиника Ендокринология. Работи и в диагностично консултативен център по направление НЗОК. ИНФОРМАЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E Образование: 1992-1997г.-средно образование-НПМГ”акад. […]

Gold

Facebook Twitter Google-plus www.url-address.com Силвия Владимирова Пашкунова-Христова е главен асистент в клиника Ендокринoлогия-ВМА, родена през 1978 г. в гр. София. От 2004г до сега Д-р Силвия Пашкунова работи във ВМА – София, бул. „Георги Софийски”- като главен асистент на Клиника Ендокринология. Работи и в диагностично консултативен център по направление НЗОК. ИНФОРМАЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=XHOmBV4js_E Образование: 1992-1997г.-средно образование-НПМГ”акад. […]

Free

www.url-address.com Силвия Владимирова Пашкунова-Христова е главен асистент в клиника Ендокринoлогия-ВМА, родена през 1978 г. в гр. София. От 2004г до сега Д-р Силвия Пашкунова работи във ВМА – София, бул. „Георги Софийски”- като главен асистент на Клиника Ендокринология. Работи и в диагностично консултативен център по направление НЗОК. ИНФОРМАЦИЯ Свържете се с нас Адрес гр. София, […]

Silver

Facebook Twitter Google-plus www.url-address.com Силвия Владимирова Пашкунова-Христова е главен асистент в клиника Ендокринoлогия-ВМА, родена през 1978 г. в гр. София. От 2004г до сега Д-р Силвия Пашкунова работи във ВМА – София, бул. „Георги Софийски”- като главен асистент на Клиника Ендокринология. Работи и в диагностично консултативен център по направление НЗОК. ИНФОРМАЦИЯ Образование: 1992-1997г.-средно образование-НПМГ”акад. Л. […]